فولادحرارت پذیر : ایران آلیاژ
خانه » فولاد » صنعت فولاد در سه دهه اخیر
فولاد عملیات حرارت پذیر

فولادحرارت پذیر

از فولادهای عملیات حرارت پذیر در ساخت قطعاتی استفاده می شود که تحت فشار بالایی قرار می گیرند.
از فولادهای عملیات حرارتی پذیر غیر آلیاژی در ساخت قطعاتی استفاده می شود که از سطح مقطع و استحکام کمی برخوردار هستند. حال آنکه در فولادهای عملیات حرارتی پذیر آلیاژی بالعکس آن می باشد.
فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:
۱)تندبر
۲)ابزاری سردکاری
۳)ابزاری کربنی
۴)سخت شونده سطحی
۵)ابزاری گرمکاری
۶)بلبرینگ
۷)عملیات حرارت پذیر
۸)قالب پلاستیک
۹)فنر
۱۰)مقاومت به حرارت
۱۱)زنگ نزن

فولادهای عملیات حرارت پذیر

حال قصد داریم به بررسی انواع مدل های فولاد عملیات حرارت پذیر بپردازیم که عبارت اند از:
۱٫۱۱۸۱،۱٫۱۱۹۱،۱٫۱۲۲۱،۱٫۶۵۱۱،۱٫۶۵۸۰،۱٫۶۵۸۲،۱٫۷۰۳۵،۱٫۷۲۱۸،۱٫۷۲۲۰،۱٫۷۲۲۵

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۱۱۸۱ :

میتوان به مدل (۱٫۱۱۸۱) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است  اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است. و بانماد ((CK35 و C35E))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۶ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۱۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۴۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند وچگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۱۱۹۱:

میتوان به مدل (۱٫۱۱۹۱) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است.وبا نماد((Ck45 و C45E))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۶ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۱۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۴۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۱۲۲۱:

میتوان به مدل (۱٫۱۲۲۱) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد((Ck60 و C60E))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۶۱ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۱۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۴۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۶۵۱۱:

میتوان به مدل (۱٫۶۵۱۱)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد. که از اهمیت بالایی برخوردار است. و با نماد ((۳۶CrNMo4)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان ۰٫۳۶ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۲۳ درصد وعنصر نیکل ۱٫۰۵ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۶۵۸۰:

میتوان به مدل (۱٫۶۵۸۰) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است.  اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد((۳۰CrNMo8))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۴۵ درصد عنصر کروم ۲ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۴۰ درصد وعنصر نیکل ۲ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۶۵۸۲:

میتوان به مدل (۱٫۶۵۸۲) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است.وبا نماد ((۳۴CrNMo6))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۴ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۱٫۵۰درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۳ درصد وعنصر نیکل ۱٫۵۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۷۰۳۵:

میتوان به مدل (۱٫۷۰۳۵)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است  اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد ((۴۱Cr4))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۲ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۷۵ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۰۵ درصد عنصر کروم  به آهن اضافه می شوند   و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۷۲۱۸:

میتوان به مدل (۱٫۷۲۱۸)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است   اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است. و با نماد ((۲۵CrMo4)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان ۰٫۲۶ درصد عنصر سیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز ۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۲۳ درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل۱٫۷۲۲۰:

میتوان به مدل (۱٫۷۲۲۰)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است.  وبا نماد ((۳۴CrMo4))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۴ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۳ درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۷۲۲۵:

میتوان به مدل (۱٫۷۲۲۵)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد. که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد ((۴۲CrMo4))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۲ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۲۳ درصد به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولادهای عملیات حرارت پذیر

بیشتر بخوانید : فولاد های زنگ نزن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله
فولاد

پروژه جدید یکی دیگر از مجتمع فولاد مبارکه (بود Mojtame'-E فولاد مبارکه-E)، که بزرگترین پروژه صنعتی در ایران است. این توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی ساخته شده است  در زمینی به محیط و ابعاد35 کیلومتر مربع قرار دارد و دارای 28 کارخانه مرتبط ...

پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ، تغییرات اساسی در سازمان صنعت فولاد کشور اتفاق افتاد. دو شرکت اصلی فولاد دولتی ادغام شدند . NISCO وابسته به وزارت معادن و فلزات سابق بود و وزارت صنایع و معادن تاسیس ...

فولاد

پس از جنگ جهانی دوم، دولت قصد داشت تا کارخانه فولادی (و در صورت وجود کارخانه زغال سنگ)  برای ساخت ریل ها، تخته های چوبی، تیرهای آهن و ورق ها بسازد  با این وجود، گزارش های مشاوران خارج از کشور علیه ...

صنایع فولاد ایران در جنگ جهانی دوم

صنایع فولاد در ایران در سال 1927، برنامه هایی برای ایجاد کارهای ذوب در شمال کشور برای تولید خطوط راه آهن در داخل کشور طراحی شد. این اقدام با پیروزی مجلس ( مجلس ) به راه انداختن راه آهن بین دو شهر درشمالی آغاز شد.  از ...

فولادگرمکار

منگنز: منگنز دارای عدد اتمی 25 و نماد شیمیایی Mn است. منگنز چیست؟ منگنز یک عنصر فلزی نقره با عدد اتمی 25 و یک نماد شیمیایی Mn است. این به عنوان یک عنصر در طبیعت یافت میشود. آن را در بسیاری موادمعدنی مانند منگانیت، پورپوریت،  و پیرولوسیت ...

اخبار
فولادگرمکار

 کربن یک عنصر به حالت جامد است. این عنصر به طور طبیعی فراوان از عناصر غیر فلزی است که برنگ خاکستری رو به سیاه است که در بسیاری از ترکیبات آلی و غیر آلی رخ می دهد، به طور آزادانه به ...

فولادگرمکار

تعرفه های جدید فولاد در آمریکا فولاد یکی از کالاهای مهم قبل از انتخابات بود که یک موضوع کلیدی در انتخابات آمریکا در سال 2016 این بود که قراردادهای آمریکایی در نتیجه تجارت جهانی ناعادلانه از بین رفت.  زمانی که ترامپ ...

روش استخراج آهن:   در مورد استخراج فلز - آلومینیوم، مس، بحث خواهیم کرد. در جدول تناوبی، آلومینیوم یک فلز از گروه 13 است و مس، آهن و روی فلزات انتقالی هستند . به طور کلی، فلزات از سنگ معدن استخراج ...

لوله گوشتی

محاسبه وزن لوله فرمول  لوله =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰ ** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت روش پایین ساده تر و راحت تر است: =۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷ [caption id="attachment_1863" align="aligncenter" width="787"] محاسبه وزن لوله[/caption]     [caption id="attachment_1862" align="alignnone" width="598"] محاسبه وزن لوله[/caption]

محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل     [caption id="attachment_1801" align="alignnone" width="1024"] محاسبه وزن پروفیل[/caption] مثال : پروفیل قوطی 140 به ضخامت 6 میلیمتر و طول 6 متر چند کیلوگرم می باشد. حجم آهنی برابر است با محیط در ضخامت در طول 20160 = 600 * 6 * ( ...


۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۹۱۲-۷۳۳۷۷۹۰۹