فولادسردکار : ایران آلیاژ
خانه » فولاد » صنعت فولاد در سه دهه اخیر
فولاد ضد زنگ

فولادسردکار

فولادسردکار از مهم ترین و حتی میتوان گفت مهمترین و پرکاربردترین قسمت از اقسام فولاد است ومیتوان توضیح جامعی دراین زمینه مطرح کرد فولادهایی که نهایت دمای آنها به ۲۰۰ درجه سانتیگراد برسدبه جز ماراجینگ تا ۴۵۰۰ درجه سانتیگراد میرسد.

که دارای خواص زیر هستند این نوع فولاد پرکربن و پرکروم است که برای شکل گیری لبه های تجهیزات بشدت عالی وخوب است که میتوان بعد از سختکاری عمل نیتراسیون را نیز انجام دهیم.

  1. سختی خیلی بالا

  2. مقاومت به سایش زیاد

  3. پایداری در ابعاد بالا

  4. قابلیت ماشینکاری

  5. مقاومت به ضربه خوری

فولاد سردکار فولاد سردکار

فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:

۱)عملیات حرارت پذیر

۲)سخت شونده سطحی

۳)ابزاری کربنی

۴)ابزاری سردکاری

۵)ابزاری گرمکاری 

۶)قالب پلاستیک

۷)تندبر

۸)بلبرینگ

۹)زنگ نزن

۱۰)مقاومت به حرارت

۱۱)فنر

ما در این مقاله قصد داریم مدل های مختلف فولادهای سردکار را بیان کنیم که عبارتند از:

۱٫۲۰۸۰،۱٫۲۲۱۰،۱٫۲۳۶۳،۱٫۲۳۷۹،۱٫۲۴۳۶،۱٫۲۵۱۰،۱٫۲۵۴۲،۱٫۲۵۵۰،۱٫۲۶۰۱،۱٫۲۷۶۷،۱٫۲۸۴۲،

فولاد سردکار ۱٫۲۰۸۰ :

از جمله فولادهای سردکار میتوان به ۱٫۲۰۸۰اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((x210Cr12))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۲٫۰۵درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم۱۱٫۵درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است.

فولاد سردکار ۱٫۲۲۱۰ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۲۱۰ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاریCrv3))  I15((میدهندکه عنصرکربن به میزان ۱٫۱۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۳ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم۰٫۶۵ درصد و وانادیوم ۰٫۱۰ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۰ است .

فولاد سردکار ۱٫۲۳۶۳:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۳۶۳اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری  ((X100CrMoVs-1))    میدهندکه عنصرکربن به میزان ۰٫۹۸درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۳۰درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۵ درصد به بالاوعنصر کروم ۵٫۱۵درصد ووانادیوم  ۱ مولییدن۰٫۷۰  درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است .

فولاد سردکار ۱٫۲۳۷۹:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۳۷۹اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((X155CrMo1-12))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۱٫۵۵درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۱٫۵رصد ووانادیوم ۱ مولییدن۰٫۷۰ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است .

فولاد سردکار ۱٫۲۴۳۶ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۴۳۶ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((X210CrW12))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۲٫۱۳ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۱٫۵درصد  به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۹۰است.

فولاد سردکار ۱٫۲۵۱۰:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۵۱۰ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((۱۰۰MnCrw10))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۹۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۱۰درصد به بالاوعنصر کروم ۰٫۶۰درصد و وانادیوم۰٫۱۰درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۵است.

فولادسردکار۱٫۲۵۴۲:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۵۴۲ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری(( ۴۵WCrV7 ))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۴۵درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۹۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱٫۰۵درصد و وانادیوم۰٫۱۸ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۸است.

فولادسردکار  ۱٫۲۵۵۰:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۵۵۰ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((۶۰WCrV7))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۶۰درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۶۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱٫۰۵درصد وانادیوم۰٫۱۵درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۸است.

فولاد سردکار ۱٫۲۶۰۱ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۶۰۱  اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاریX165CrMo4 میدهندکه عنصرکربن به میزان۱٫۶۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۳۳ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۱٫۵درصد و مونییدیوم۰٫۶۰درصد ووانادیوم ۰٫۳۰ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰است.

فولاد سردکار ۱٫۲۷۶۷:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۷۶۷ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((X45NiCrMo4))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۴۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم۱٫۳۵درصد و مونییدیوم ۰٫۲۵درصد ونیکل ۴٫۰۵درصد  به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۵است

فولاد سردکار ۱٫۲۸۴۲ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۸۴۲  اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری۹۰MnCrv8  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۹۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز ۲ درصد به بالاوعنصر کروم۰٫۳۵درصد و وانادیوم ۰٫۱۰درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۵است.

فولاد

فولاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله
فولاد

پروژه جدید یکی دیگر از مجتمع فولاد مبارکه (بود Mojtame'-E فولاد مبارکه-E)، که بزرگترین پروژه صنعتی در ایران است. این توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی ساخته شده است  در زمینی به محیط و ابعاد35 کیلومتر مربع قرار دارد و دارای 28 کارخانه مرتبط ...

پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ، تغییرات اساسی در سازمان صنعت فولاد کشور اتفاق افتاد. دو شرکت اصلی فولاد دولتی ادغام شدند . NISCO وابسته به وزارت معادن و فلزات سابق بود و وزارت صنایع و معادن تاسیس ...

فولاد

پس از جنگ جهانی دوم، دولت قصد داشت تا کارخانه فولادی (و در صورت وجود کارخانه زغال سنگ)  برای ساخت ریل ها، تخته های چوبی، تیرهای آهن و ورق ها بسازد  با این وجود، گزارش های مشاوران خارج از کشور علیه ...

صنایع فولاد ایران در جنگ جهانی دوم

صنایع فولاد در ایران در سال 1927، برنامه هایی برای ایجاد کارهای ذوب در شمال کشور برای تولید خطوط راه آهن در داخل کشور طراحی شد. این اقدام با پیروزی مجلس ( مجلس ) به راه انداختن راه آهن بین دو شهر درشمالی آغاز شد.  از ...

فولادگرمکار

منگنز: منگنز دارای عدد اتمی 25 و نماد شیمیایی Mn است. منگنز چیست؟ منگنز یک عنصر فلزی نقره با عدد اتمی 25 و یک نماد شیمیایی Mn است. این به عنوان یک عنصر در طبیعت یافت میشود. آن را در بسیاری موادمعدنی مانند منگانیت، پورپوریت،  و پیرولوسیت ...

اخبار
فولادگرمکار

 کربن یک عنصر به حالت جامد است. این عنصر به طور طبیعی فراوان از عناصر غیر فلزی است که برنگ خاکستری رو به سیاه است که در بسیاری از ترکیبات آلی و غیر آلی رخ می دهد، به طور آزادانه به ...

فولادگرمکار

تعرفه های جدید فولاد در آمریکا فولاد یکی از کالاهای مهم قبل از انتخابات بود که یک موضوع کلیدی در انتخابات آمریکا در سال 2016 این بود که قراردادهای آمریکایی در نتیجه تجارت جهانی ناعادلانه از بین رفت.  زمانی که ترامپ ...

روش استخراج آهن:   در مورد استخراج فلز - آلومینیوم، مس، بحث خواهیم کرد. در جدول تناوبی، آلومینیوم یک فلز از گروه 13 است و مس، آهن و روی فلزات انتقالی هستند . به طور کلی، فلزات از سنگ معدن استخراج ...

لوله گوشتی

محاسبه وزن لوله فرمول  لوله =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰ ** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت روش پایین ساده تر و راحت تر است: =۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷ [caption id="attachment_1863" align="aligncenter" width="787"] محاسبه وزن لوله[/caption]     [caption id="attachment_1862" align="alignnone" width="598"] محاسبه وزن لوله[/caption]

محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل     [caption id="attachment_1801" align="alignnone" width="1024"] محاسبه وزن پروفیل[/caption] مثال : پروفیل قوطی 140 به ضخامت 6 میلیمتر و طول 6 متر چند کیلوگرم می باشد. حجم آهنی برابر است با محیط در ضخامت در طول 20160 = 600 * 6 * ( ...


۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۹۱۲-۷۳۳۷۷۹۰۹