میلگردآلومینیوم : ایران آلیاژ
خانه » فولاد » صنعت فولاد در سه دهه اخیر
میلگردآلومینیوم

میلگردآلومینیوم

تولید انواع میلگرد آلومینیوم با آلیاژ های مختلف  و سایز های مختلف:

میلگرد آلومینیوم از  آلیاژهایی که عبارتنداز ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۲۴ ،۶۰۶۱، ۶۰۶۳،۷۰۷۵،ساخته شده  میباشد.

میلگرد آلومینیوم آلیاژی:                                   

آلیاژهای آلومینیوم به دو دسته اند: آلیاژهای کارپذیر و آلیاژهای ریختگری

آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر بسته به نوع عناصر آلیاژی بصورت سری های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و الی ۸۰۰۰ تقسیم بندی می شوند.

آلیاژهای ریخته گری ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ دارای بالاترین استحکام، آلیاژهای سری ۵۰۰۰ دارای خواص جوش پذیری و مقاومت به خوردگی بالا و آلیاژهای سری ۶۰۰۰ آلومینیوم قابلیت شکل پذیری مناسب دارند و در کاربردهای عمومی مهندسی بصورت محصولات اکسترود شده مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه ایران آلیاژ سعی کرد ویژگی میلگرد آلومینیوم را برای شما نمایش دهد

آلومینیوم ۷۰۷۵ :

آنالیز عنصری آلومینیوم ۷۰۷۵

سایر عناصر Zn Ti Si Mn Mg Fe Cu Cr Al عناصر
باقیمانده ۶٫۱-۵٫۱ ≤۰٫۲ ≤۰٫۴ ≤۰٫۳ ۲٫۹-۲٫۱ ≤۰٫۵ ۲٫۰-۱٫۲ ۰٫۲۸-.۰۱۸ ۹۱٫۴-۸۷٫۱ درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵

استحکام برشی (MPa) مدول الاستیک (GPa) ازدیاد طول(%) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی نهایی (MPa)
۱۵۲ ۷۱٫۷ ۱۰-۹ ۹۶٫۵ ۲۲۱

 

آلومینیوم ۷۰۷۵ :                    

آنالیز عنصری آلومینیوم ۷۰۷۵

سایر عناصر Zn Ti Si Mn Mg Fe Cu Cr Al عناصر
باقیمانده ۶٫۱-۵٫۱ ≤۰٫۲ ≤۰٫۴ ≤۰٫۳ ۲٫۹-۲٫۱ ≤۰٫۵ ۲٫۰-۱٫۲ ۰٫۲۸-.۰۱۸ ۹۱٫۴-۸۷٫۱ درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵

استحکام برشی (MPa) مدول الاستیک (GPa) ازدیاد طول(%) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی نهایی (MPa)
۳۱۷ ۷۱٫۷ ۱۱-۳ ۴۶۲ ۵۲۴

 

آلومینیوم ۲۰۲۴ :                    

آنالیز عنصری آلومینیوم ۲۰۲۴

other Zn Ti Si Mn Mg Fe Cu Cr Al عناصر
balance ≤۰٫۲۵ ≤۰٫۱۵ ≤۰٫۵ ۰٫۹-۰٫۳ ۱٫۸-۱٫۲ ≤۰٫۵ ۴٫۹-۳٫۸ ≤۰٫۱ ۹۴٫۷-۹۰٫۷ درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۲۰۲۴

استحکام برشی (MPa) مدول الاستیک (GPa) سختی(HB) ازدیاد طول(%) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی نهایی (MPa)
۱۲۴ ۷۳٫۱ ۴۷ ۱۲≤ ۷۵٫۸ ۱۸۶

 

 

آلومینیوم  ۲۰۲۴:

آنالیز عنصری آلومینیوم ۲۰۲۴-

other Zn Ti Si Mn Mg Fe Cu Cr Al عناصر
balance ≤۰٫۲۵ ≤۰٫۱۵ ≤۰٫۵ ۰٫۹-۰٫۳ ۱٫۸-۱٫۲ ≤۰٫۵ ۴٫۹-۳٫۸ ≤۰٫۱ ۹۴٫۷-۹۰٫۷ درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۲۰۲۴

استحکام برشی (MPa) مدول الاستیک (GPa) سختی(HB) ازدیاد طول(%) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی نهایی (MPa)
۲۸۳ ۷۳٫۱ ۱۲۰ ۱۹ ۳۲۴٫۸ ۴۶۹


آلومینیوم ۶۰۶۱ :                    

 

آنالیز عنصری آلومینیوم ۶۰۶۱

other Zn Ti Si Mn Mg Fe Cu Cr Al عناصر
balance ≤۰٫۲۵ ≤۰٫۱۵ ۰٫۸-۰٫۴ ≤۰٫۱۵ ۱٫۲-۰٫۸ ≤۰٫۷ ۰٫۴۰-۰٫۱۵ ۰٫۳۵-۰٫۰۴ ۹۸٫۶-۹۵٫۸ درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۶۰۶۱

استحکام برشی (MPa) مدول الاستیک (GPa) سختی(HB) ازدیاد طول(%) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی نهایی (MPa)
۸۲٫۷ ۶۸٫۹ ۳۰ ۳۰-۲۵ ۵۵٫۲ ۱۲۴

 

آلومینیوم۶۰۶۱ :                    

آنالیز عنصری آلومینیوم ۷۰۷۵

other Zn Ti Si Mn Mg Fe Cu Cr Al عناصر
balance ≤۰٫۲۵ ≤۰٫۱۵ ۰٫۸-۰٫۴ ≤۰٫۱۵ ۱٫۲-۰٫۸ ≤۰٫۷ ۰٫۴۰-۰٫۱۵ ۰٫۳۵-۰٫۰۴ ۹۸٫۶-۹۵٫۸ درصد

خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵

استحکام برشی (MPa) مدول الاستیک (GPa) سختی(HB) ازدیاد طول(%) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی نهایی (MPa)
۲۰۷ ۶۸٫۹ ۹۵ ۱۷ ۲۷۶ ۳۱۰

 

 

 

قطر انواع میلگرد آلومینیوم موجود ۲ میلیمتر الی ۵۲۰ میلیمتر

قطر میلگرد وزن ۱ متر قطر میلگرد وزن ۱ متر
۸ ۰٫۱۳۶ ۵۰ ۵٫۲۹۹
۹ ۰٫۱۷۲ ۵۵ ۶٫۴۱۱
۱۰ ۰٫۲۱۲ ۶۰ ۷٫۶۳
۱۱ ۰٫۲۵۶ ۶۲ ۸٫۴۵۶
۱۲ ۰٫۳۰۵ ۶۵ ۸٫۹۵۵
۱۳ ۰٫۳۵۸ ۷۰ ۱۰٫۳۸۶
۱۴ ۰٫۴۱۵ ۷۵ ۱۱٫۹۲۲
۱۵ ۰٫۴۷۷ ۸۰ ۱۳٫۵۶۵
۱۶ ۰٫۵۴۳ ۸۵ ۱۵٫۳۱۳
۱۷ ۰٫۶۱۳ ۹۰ ۱۷٫۸۲
۱۸ ۰٫۶۸۷ ۱۰۰ ۲۲
۱۹ ۰٫۷۶۵ ۱۱۰ ۲۶٫۶۲
۲۰ ۰٫۸۴۸ ۱۱۵ ۲۹٫۰۹۵
۲۱ ۰٫۹۳۵ ۱۲۰ ۳۱٫۶۸
۲۲ ۱٫۰۲۶ ۱۲۵ ۳۴٫۳۷۵
۲۴ ۱٫۲۲۱ ۱۳۰ ۳۷٫۱۸
۲۵ ۱٫۳۲۵ ۱۴۰ ۴۳٫۱۲
۲۶ ۱٫۴۳۳ ۱۵۰ ۴۹٫۵
۲۷ ۱٫۵۴۵ ۱۶۳ ۵۸٫۴۵۱
۲۸ ۱٫۶۶۲ ۱۷۵ ۶۷٫۳۷۵
۲۹ ۱٫۷۸۲ ۱۸۶ ۷۶٫۱۱۱
۳۰ ۱٫۹۰۸ ۲۰۰ ۸۸
۳۱ ۲٫۰۳۷ ۲۱۰ ۹۷٫۰۲
۳۲ ۲٫۱۷ ۲۲۰ ۱۰۶٫۴۸
۳۴ ۲٫۴۵ ۲۳۰ ۱۱۶٫۳۸
۳۵ ۲٫۵۹۶ ۲۵۰ ۱۳۷٫۵
۳۶ ۲٫۷۴۷ ۲۷۵ ۱۶۶٫۳۷۵
۳۷ ۲٫۹۰۲ ۲۹۰ ۱۸۵
۳۸ ۳٫۰۶۱ ۳۰۰ ۱۹۸
۴۰ ۳٫۳۹۱ ۳۵۰ ۲۶۹٫۵
۴۲ ۳٫۷۳۹ ۴۲۰ ۳۸۸
۴۵ ۴٫۲۹۲ ۵۰۰ ۵۵۰
۴۷ ۴٫۸۵۹ ۵۲۰ ۵۹۴٫۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله
فولاد

پروژه جدید یکی دیگر از مجتمع فولاد مبارکه (بود Mojtame'-E فولاد مبارکه-E)، که بزرگترین پروژه صنعتی در ایران است. این توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی ساخته شده است  در زمینی به محیط و ابعاد35 کیلومتر مربع قرار دارد و دارای 28 کارخانه مرتبط ...

پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ، تغییرات اساسی در سازمان صنعت فولاد کشور اتفاق افتاد. دو شرکت اصلی فولاد دولتی ادغام شدند . NISCO وابسته به وزارت معادن و فلزات سابق بود و وزارت صنایع و معادن تاسیس ...

فولاد

پس از جنگ جهانی دوم، دولت قصد داشت تا کارخانه فولادی (و در صورت وجود کارخانه زغال سنگ)  برای ساخت ریل ها، تخته های چوبی، تیرهای آهن و ورق ها بسازد  با این وجود، گزارش های مشاوران خارج از کشور علیه ...

صنایع فولاد ایران در جنگ جهانی دوم

صنایع فولاد در ایران در سال 1927، برنامه هایی برای ایجاد کارهای ذوب در شمال کشور برای تولید خطوط راه آهن در داخل کشور طراحی شد. این اقدام با پیروزی مجلس ( مجلس ) به راه انداختن راه آهن بین دو شهر درشمالی آغاز شد.  از ...

فولادگرمکار

منگنز: منگنز دارای عدد اتمی 25 و نماد شیمیایی Mn است. منگنز چیست؟ منگنز یک عنصر فلزی نقره با عدد اتمی 25 و یک نماد شیمیایی Mn است. این به عنوان یک عنصر در طبیعت یافت میشود. آن را در بسیاری موادمعدنی مانند منگانیت، پورپوریت،  و پیرولوسیت ...

اخبار
فولادگرمکار

 کربن یک عنصر به حالت جامد است. این عنصر به طور طبیعی فراوان از عناصر غیر فلزی است که برنگ خاکستری رو به سیاه است که در بسیاری از ترکیبات آلی و غیر آلی رخ می دهد، به طور آزادانه به ...

فولادگرمکار

تعرفه های جدید فولاد در آمریکا فولاد یکی از کالاهای مهم قبل از انتخابات بود که یک موضوع کلیدی در انتخابات آمریکا در سال 2016 این بود که قراردادهای آمریکایی در نتیجه تجارت جهانی ناعادلانه از بین رفت.  زمانی که ترامپ ...

روش استخراج آهن:   در مورد استخراج فلز - آلومینیوم، مس، بحث خواهیم کرد. در جدول تناوبی، آلومینیوم یک فلز از گروه 13 است و مس، آهن و روی فلزات انتقالی هستند . به طور کلی، فلزات از سنگ معدن استخراج ...

لوله گوشتی

محاسبه وزن لوله فرمول  لوله =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰ ** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت روش پایین ساده تر و راحت تر است: =۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷ [caption id="attachment_1863" align="aligncenter" width="787"] محاسبه وزن لوله[/caption]     [caption id="attachment_1862" align="alignnone" width="598"] محاسبه وزن لوله[/caption]

محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل     [caption id="attachment_1801" align="alignnone" width="1024"] محاسبه وزن پروفیل[/caption] مثال : پروفیل قوطی 140 به ضخامت 6 میلیمتر و طول 6 متر چند کیلوگرم می باشد. حجم آهنی برابر است با محیط در ضخامت در طول 20160 = 600 * 6 * ( ...


۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۹۱۲-۷۳۳۷۷۹۰۹