قسمتهاي مختلف بخش کک سازي و مواد شیمیایی : ایران آلیاژ
خانه » فولاد » صنعت فولاد در سه دهه اخیر
فولاد

قسمتهاي مختلف بخش کک سازي و مواد شیمیایی

قسمتهاي مختلف بخش کک سازي و مواد شیمیایی

قسمت کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان شامل سه بخش اصلی زیر است:-۱ بخش ذغال
-۲ بخش کک
-۳ بخش مواد شیمیایی ،

این بخش داراي پنج قسمت فرعی زیر است
-۱-۳ بخش بازیابی مواد
-۲-۳ بخش اسید
-۳-۳ بخش پالایش بنزول
-۴-۳ بخش انرژي بیوشیمی
-۵-۳ واحد تحقیقاتی ذغال و کک

۱- بخش ذغال
وظیفه بخش ذغال، آماده سازي و ذخیره ذغال سنگ جهت شارژ در سلول هاي کک سازي است. همانطوري
که قبلاً نیز ذکر شد ذغال سنگاز معادن بوسیله راه آهن و کامیون به کارخانه حمل می گردد.
در ابتداي این بخش واگن برگردان قرار دارد، واگن هاي محتوي ذغال سنگ به صورت
تک تک وارد واگن برگردان میشوند و توسط آن واژگون میگردند. در نتیجه ذغال سنگ به داخل بونکرهاي
ذغال که در زیر دستگاه واگن برگردان قرار دارد ریخته می شود.

سپس ذغال سنگ بطور یکنواخت بواسطه نوارهاي نقاله که در زیر بونکرها قرار دارند به طرف جدا کننده
مغناطیسی می رود و در جدا کننده مغناطیسی قطعات فلزي که احتمالاً با ذغال سنگ مخلوط شده اند جدا می
شوند. پس از آن ذغال سنگ از یک آسیاب عبور نموده و بوسیله نوار نقاله به بالاي سیلوهاي ذغال که در دو
ردیف سیزده تایی و دو ردیف هفت تایی قرار دارند ریخته میشوند میرود. هر سیلو ذغال ۳۸ متر ارتفاع و ۱۱
متر قطر و ۳۸۷۲ متر مکعب حجم و داراي گنجایش تقریبی ۲۵۰۰ تن ذغال سنگ است. دماي نگهداري ذغالها
در سیلوها براي جلوگیري از آتش سوزي نباید بیشتر از ۶۰ درجه سانتیگراد باشد. ذغالهاي هر معدن در سیلو
هاي جداگانه شارژ می شود سپس ذغال به مقدار معین و طبق برنامه تعیین شده از سیلو ها خارج شده و بر روي
نوار نقاله هایی که زیر سیلو قرار دارد می ریزند. بدین ترتیب انواع مختلف ذغال با درصد هاي وزنی معین
برداشته میشوند . این ذغال ها در دو آسیاب چکشی با اندازه صفر تا سه میلیمتر خرد میشوند. سپس در مسیر
حرکت به سمت باطري ها، وارد مخلوط کن شده و همزمان آب بر روي آن پاشیده میشود تا علاوه بر مخلوط
شدن بیشتر، از ایجاد گرد و غبار جلوگیري شده و رطوبت لازم براي ذغال نیز تامین میشود.

۲ -بخش کک

در این بخش، ذغال سنگ آماده در برج ذغال به توسط واگن شارژ در سلول هاي کک سازي شارژ شده و در
۱۱۰۰ درجه – طول مدت معینی که پریود کک سازي نامیده میشود در شرایط درجه حرارت مناسب ( ۱۰۰۰
سانتیگراد) و عدم وجود هوا و طی پنج مرحله به ککتبدیل می شود . این مراحل شامل:
-۱ تبخیر رطوبت ذغال در دماي ۱۰۰ درجه سانتیگراد
۳۰۰ درجه سانتیگراد – -۲ مرحله خروج هیدروکربن ها در دماي ۳۵۰
۳۵۰ درجه سانتیگراد – -۳ تبدیل توده ذغال به حالت خمیري ۴۸۰
۴۸۰ درجه سانتیگراد – -۴ مرحله تبدیل توده پلاستیکی به نیمه کک ۵۵۰

۵۵۰ درجه سانتیگراد – -۵ مرحله تبدیل توده نیمه کک به حالت جامد کک ۱۰۰۰
مواد ورودي به باطري کک سازي ، ذغال سنگ و مواد خروجی از آن ، کک و گاز کک است.

باطري هاي کک سازي
باطري کک سازي به شکل مکعب مستطیل است که به وسیله دیواره هاي عرضی به واحدهاي کوچکتري به نام
سلول تقسیم شده است . در این سلول ها ذغال شارژ میشود. هر سلول از دو طرف توسط سلول هاي گرمایی
گاز کک تصفیه شده در آنها میسوزد گرم میشود و حرارت لازم براي تبدیل ذغال سنگ به کک  تامین می-
شود. براي شارژ ذغال در باطري، از یک ماشین بارگیري استفاده میشود. نحوه شارژ به این صورت است که
ابتدا ماشین شارژ زیر برج ذغال میرود و از طریق دریچه هاي زیر برج سه بونکر ماشین از ذغال پر می شود.
براي تنظیم میزان بارگیري یا تناژ آن از نوعی سطح سنج استفاده میشود. ماشین شارژ داراي سه بونکر سمت
هل دهنده ، کک و میانی است که تناژ بارگیري هر کدام به ترتیب ۸،۹ و ۵ تن است.

سلول هایی که در آنها ذغال شارژ می شود ، سلول کک و سلول هایی که در آنها گاز کک تصفیه شده با هوا
می سوزد سلول گرمایی نامیده می شود . درجه حرارت سلول هاي گرمایی با رژیم حرارتی همواره باید کنترل
شود.
عرض متوسط ۴۱۰ میلیمتر و طول مفید آن ۱۴٫۲ متر و ارتفاع مفید ۴٫۷ متر و میزان نرمال ذغال سنگ قابل شارژ
۲۱٫۶۰۰ تن است که بعد از تبخیر رطوبت و خروج مواد فرار آن، ۱۵ تن کک بدست می آید. مدت زمان پخت
۱۴ ساعت است. – (ککشدن) هر سلول ۲۰
پس از پایان پریود کک سازي دو درب طرفین سلول به وسیله ماشین هاي درب بازکن و هل دهنده، باز می
شوند و پس از هماهنگی بین ماشین هل دهنده و لوکوموتیو حمل کک گداخته، بازوي ماشین هل دهنده
(اشتانک) از بیرون سلول به داخل سلول کک وارد شده و کک گداخته را به جلو میراند. در نتیجه کک از جلو
سلول خارج شده و به داخل واگن خاموش کن می ریزد.

لوکوموتیو واگن خاموش کن، کک گداخته را به زیر برج خاموش کننده میبرد و با پاشیده شدن آب فنل بر
روي آن در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ ثانیه کک خاموش می شود و سپس واگن خاموش کن اززیر برج خاموش کننده
خارج شده و کک را به طور یکنواخت روي سکوي کک می ریزد .

تقریباً پس از ۲۰ دقیقه کک به توسط یکسري نوارهاي نقاله به بخش دانه بندي کک می رود و در آنجا پس
از سرند شدن از نظر ابعاد به سه اندازه دانه بندي می شود:
۱- دانه هاي کک کوچکتر از ۲۵ میلیمتر: که به عنوان سوخت در آگلومراسیون و قسمت هاي دیگر
مصرف می شود.
۲۵ میلیمتر: مستقیماً (از بونکرهاي دانه بندي) به کوره بلند ارسال میشود.

۲- دانه هاي کک ۸۰
۳- دانه هاي کک بزرگتر از ۸۰ میلیمتر: از بخش دانه بندي خارج شده و به وسیله کامیون به انبار رو باز
کک ارسال می شود و مجدداً وارد بخش دانه بندي ککشده و سرند می شوند ( حمل و نقل باعث
خرد شدن ذرات ککمی شود) و مورد استفاده قرار می گیرند. از کک هاي بزرگتر از ۸۰ میلیمتر می
توان در کوره هاي ریخته گري نوع کوپل نیز استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله
فولاد

پروژه جدید یکی دیگر از مجتمع فولاد مبارکه (بود Mojtame'-E فولاد مبارکه-E)، که بزرگترین پروژه صنعتی در ایران است. این توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی ساخته شده است  در زمینی به محیط و ابعاد35 کیلومتر مربع قرار دارد و دارای 28 کارخانه مرتبط ...

پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ، تغییرات اساسی در سازمان صنعت فولاد کشور اتفاق افتاد. دو شرکت اصلی فولاد دولتی ادغام شدند . NISCO وابسته به وزارت معادن و فلزات سابق بود و وزارت صنایع و معادن تاسیس ...

فولاد

پس از جنگ جهانی دوم، دولت قصد داشت تا کارخانه فولادی (و در صورت وجود کارخانه زغال سنگ)  برای ساخت ریل ها، تخته های چوبی، تیرهای آهن و ورق ها بسازد  با این وجود، گزارش های مشاوران خارج از کشور علیه ...

صنایع فولاد ایران در جنگ جهانی دوم

صنایع فولاد در ایران در سال 1927، برنامه هایی برای ایجاد کارهای ذوب در شمال کشور برای تولید خطوط راه آهن در داخل کشور طراحی شد. این اقدام با پیروزی مجلس ( مجلس ) به راه انداختن راه آهن بین دو شهر درشمالی آغاز شد.  از ...

فولادگرمکار

منگنز: منگنز دارای عدد اتمی 25 و نماد شیمیایی Mn است. منگنز چیست؟ منگنز یک عنصر فلزی نقره با عدد اتمی 25 و یک نماد شیمیایی Mn است. این به عنوان یک عنصر در طبیعت یافت میشود. آن را در بسیاری موادمعدنی مانند منگانیت، پورپوریت،  و پیرولوسیت ...

اخبار
فولادگرمکار

 کربن یک عنصر به حالت جامد است. این عنصر به طور طبیعی فراوان از عناصر غیر فلزی است که برنگ خاکستری رو به سیاه است که در بسیاری از ترکیبات آلی و غیر آلی رخ می دهد، به طور آزادانه به ...

فولادگرمکار

تعرفه های جدید فولاد در آمریکا فولاد یکی از کالاهای مهم قبل از انتخابات بود که یک موضوع کلیدی در انتخابات آمریکا در سال 2016 این بود که قراردادهای آمریکایی در نتیجه تجارت جهانی ناعادلانه از بین رفت.  زمانی که ترامپ ...

روش استخراج آهن:   در مورد استخراج فلز - آلومینیوم، مس، بحث خواهیم کرد. در جدول تناوبی، آلومینیوم یک فلز از گروه 13 است و مس، آهن و روی فلزات انتقالی هستند . به طور کلی، فلزات از سنگ معدن استخراج ...

لوله گوشتی

محاسبه وزن لوله فرمول  لوله =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰ ** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت روش پایین ساده تر و راحت تر است: =۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷ [caption id="attachment_1863" align="aligncenter" width="787"] محاسبه وزن لوله[/caption]     [caption id="attachment_1862" align="alignnone" width="598"] محاسبه وزن لوله[/caption]

محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل     [caption id="attachment_1801" align="alignnone" width="1024"] محاسبه وزن پروفیل[/caption] مثال : پروفیل قوطی 140 به ضخامت 6 میلیمتر و طول 6 متر چند کیلوگرم می باشد. حجم آهنی برابر است با محیط در ضخامت در طول 20160 = 600 * 6 * ( ...


۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۹۱۲-۷۳۳۷۷۹۰۹