انواع فلزات وسنگ آهن

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1395/08/19
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
ورق

انواع فلزات وتاثیرکشف آهن برزندگی بشر


کشف فلزات یکی از مهمترین رویدادهاي تاریخ بشر است. با کشف و استخراج فلزات زندگی بشر دگرگون شد. سرعت این دگرگونی بعد از انقلاب صنعتی فوق العاده افزایش یافت به شکلی که این تغییرات پایه هاي تمدن و صنعت بشر امروزي را بنیان نهاد. امروزه فلزات از اجزاء اصلی وسایل زندگی بشر بشمار می روند و زندگی و تمدن بشر امروزي بدون آنها غیر قابل تصور است. براي سهولت در یادگیري ، خواص و موارد
مصرففلزات آنها را به صورت زیر طبقه بندي می کنند:
۱) فلزات آهنی شامل فولادها و چدنها
۲) فلزات غیر آهنی یا آلیاژهاي رنگی شامل آلومینیوم ، طلا، روي و آلیاژهاي آنها پیدایش آلیاژها و فلزات رنگی مخصوصاً آلومینیوم نقش و موارد استعمال فلزات آهنی را کم نمیکند و در اکثر موارد نیز نمی توان از آنها بجاي فلزات آهنی استفاده نمود . مقدار مصرف فلزات آهنی و همچنین مقدار فولاد تولید شده از عوامل اصلی تعیین قدرت اقتصادي یککشور است.

سنگهاي آهن
 

اکثر فلزات از جمله آهن را از سنگهاي معدنی که در پوسته زمین وجود دارند تهیه میکنند. مقدار یا درصد آهن در سنگآهن باید در حدي باشد که استخراج آن با سطح تکنولوژي امروزي مقرون به صرفه باشد. سنگ هاي آهن از دو قسمت کانه (ترکیبات آهن دار) و گانگ(ناخالصیها) تشکیل شده است. ترکیبات آهن دار معمولاً اکسیدي و کربناتی میباشند و ناخالصی هاي عمده شامل سیلیس، فسفر و گوگرد است. پوسته زمین تا ضخامت ۱۶ کیلومتر بطور متوسط داراي ۴۷ % اکسیژن ، ۲۷٫۵ % سیلیسیم، ۸٫۵ % آلومینیوم، ۵% آهن و ۱۲ % سایر عناصر دیگر است. تاکنون ۳۵۰ نوع سنگ آهن کشفشده، اما تعداد کمی از آنها ارزشاستخراج را دارند. امروزه در تولید فولاد اغلباز سنگهاي آهن اکسیدي و کربناتی (سیدریت) استفاده میکنند.

طبقه بندي سنگهاي آهن:
سنگهاي آهن را به چهار دسته اصلی تقسیم می کنند:
است. Fe3O 1)سنگهاي آهن مغناطیسی که داراي کانه مگنتیت ۴
است. Fe2O 2)سنگهاي آهن هماتیتی که داراي کانه هماتیت ۳
است. Fe2O3.nH2O 3) سنگهاي آهن لیمونیتی که داراي فرمول شیمیایی
است یا ایلیمینت با فرمول FeCO 4) سنگهاي آهن کم عیار مانند کربنات آهن یا سیدریت که داراي کانه ۳
.FeO.TiO2