مواد اولیه براي کلوخه سازي در صنعت فولاد

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1395/06/26
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
تولید فولاد

مواد اولیه براي کلوخه سازي
۱) سنگ آهن با اندازه صفر تا ۱۰ میلیمتر و کنستانتره سنگ آهن با دانه بندي میکرونی.
با اندازه صفر تا ۳ میلیمتر. Ca(Mg)CO 2) دولومیت یا کربنات کلسیم منیزیم ۳
با اندازه صفر تا ۳ میلیمتر. CaCO 3) سنگ آهک ۳
۴) نرمه کک صفر تا ۳ میلیمتر.
۵) انواع سنگ منگنز .
با اندازه صفر تا ۱۰ میلیمتر. (CaO) 6) آهک پخته شده
۷) کلوخه برگشتی با دو اندازه صفر تا ۸ میلیمتر براي مخلوط شدن با مواد خام و ۸ تا ۱۲ میلیمتر به عنوان زیر
بستر (پاستل) براي شارژ روي کف ماشین پخت. هدف از شارژ لایه زیر بستر حفاظت کف پاستل هاي ماشین
پخت از سوخته شدن و همچنین نچسبیدن کلوخه هاي پخته شده به آنها است.
۸) گردو غبار کوره بلند که روي کپه هاي سنگ آهن ریخته می شود.
۹) پوسته اکسیدي ارسال شده از نورد
۱۰ ) لجن هاي گزفته شده از آب لجن هاي ارسالی به قسمت تغلیظ آگلومراسیون با اندازه بیشتر از ۴/. میلیمتر.

قسمت آماده کردن مواد
وظیفه این قسمت دریافت آماده سازي و مخلوط کردن و ارسال مخلوط مواد با تناژ مشخص براي رسیدن به
شرایط فنی مشخص شده به کارگاه پخت است.
تجهیزات اصلی کارگاه آماده سازي مواد عبارتند از:
-۱ بونکرهاي ذخیره سازي مواد آماده که در دو ردیف نوزده تایی قرار دارند. مواد شارژ شده در یک ردیف
بونکر به صورت زیر توزیع می شوند.
– بونکر سنگ آهن ( ۴ عدد)
– بونکرهاي سنگ منگنز( ۱عدد)
– بونکر آهک پخته شده ( ۱عدد)
– بونکر سنگ آهک( ۳عدد)

– بونکر کک( ۳عدد)
– بونکرآگلومره برگشتی صفر تا ۸ میلیمتر ( ۳ عدد)
– بونکر مخلوط پوسته اکسیدي و کنستانتره چادر ملو ( ۱ عدد)
– بونکر پودر سیلیکون
– بونکردولومیت( ۱ عدد)
-۲ آسیابهاي چکشی سنگ آهک که وظیفه آنها آسیاب کردن سنگ آهک هاي ارسالی با ابعاد ۱۲ تا ۵۰
میلیمتر از انبار مواد خام و تبدیل آن به صفر تا سه میلیمتر است. تعداد آسیابهاي چکش ۲ عدد و ظرفیت
هر کدام ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن در ساعت است.
-۳ انبار کک که کک زیر سرندي کک سازي و کوره بلند پس از یکنواخت سرند شدن در انبار شمالی و با
دانه بندي مشخص در آن انبار شده و براي آسیاب شدن پس از همگن شدن به قسمت آسیاب هاي چهار
غلطکی ارسال میشوند. در آسیابهاي چهار غلطکی توسط فشار غلطکها هنگام عبور کک از بین آنها،
ذرات کک خرد شده و به اندازه هاي صفر تا سه میلیمتر میرسند. تعداد آسیابهاي در این قسمت ۳ عدد و
ظرفیتهر کدام ۱۵ تن در ساعتاست.
-۴ تجهیزات بارگیري بونکرها شامل نوار نقاله هاي ثابت و متحرك است که در قسمت بالاي بونکرهاي
مواد آماده قرار دارند و مواد را در بونکرهاي مواد آماده شارژ میکنند.
-۵ سیستمهاي توزین مواد (لنت توزین) که در زیر بونکرهاي مواد آماده قرار دارند و اجازه میدهند که از
هر بونکر به میزان مشخص، از لحاظ وزنی مواد برداشته شوند و روي نوار نقاله زیر بوکرها ریخته
شوند.

۶- سرندهاي پاستل که کلوخه هاي برگشتی از ماشین پخت را به دو گروه (صفر تا ۸ )  و( ۸ تا ۱۲)
میلیمتردسته بندي مینماید. کلوخه هاي صفر تا ۸ میلیمتر وارد بونکرهاي برگشتی میشوند و ۸ تا ۱۲
میلیمتر را به ساختمان ماشین پخت ارسال میکنند تا به عنوان زیر بستر (پاستل) در ماشین پخت استفاده
شود.

۷-مخلوط کن اول که یک استوانه به طول تقریبی ۵ متر و قطر۲٫۵متر است. این مخلوط کن داراي

دورهاي ۵۰۰ ،۷۵۰ ،۱۵۰۰ دور در ساعت است که با توجه به حجم مواد ورودي به آن سرعت را
میتوان تنظیم کرد.