ورق اسید شویی

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/07/08
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
ورق اسید شویی

به طور کلی ورق های اسید شویی شده از ورق های گرم تولید می شوند که طی فرآیندی سطح رویی آن ها اسید شویی می شود و زغال های موجود در سطح رویی ورق از بین می رود و ورق براق تر می شود. از این رو شباهت بسیاری به ورق های روغنی دارند. ورق های اسید شویی معمولا به دو روش (رول و برشی) و در دو عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر از چرخه تولید خارج می شوند. ورق های اسید شویی دارای ضخامت ۱/۵ تا ۶ میلی متر می باشند. در فرآیند اسید شویی از اسید کلریدریک استفاده می شود که ماده اصلی این فرآیند به شمار می رود. این در حالی است که در گذشته از اسید سولفوریک در فرآیند اسیدشویی استفاده می شد.

ورق اسید شویی

حال قصد داریم به اختصار دلایل جایگزینی اسید کلریدریک به جای اسید سولفوریک
در فرآیند اسید شویی را شرح دهیم:

۱) اسید کلریدریک از قیمت بسیار کم تری نسبت به اسید سولفوریک برخوردار است.

۲) اسید کلریدریک، اکسید بیشتری را در خود حل می کند و از این رو سطح ورق را نسبت به اسید سولفوریک تمیزتر می کند.

۳) اسید کلریدریک برای انجام فرآیند اسید شویی به دمای پایین تری (۷۰_۸۰) نسبت به اسید سولفوریک (۱۰۰_۱۰۵) نیاز دارد.

۴) نرخ اسید شویی با اسید کلریدریک در دما و شرایط غلظت مساوی بیش از ۲/۵ برابر نرخ اسید شویی با اسید سولفوریک است.