فولاد تندبر

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
ورق ضدسایش

فولادتندبر از جمله فولادهای ابزار شمرده می شوند که یکی از ویژگی های آنها مقاومت بسیار بالا در برابر ساییدگی و برش است.
از فولادتندبر در ساخت قطعاتی مانند: مته ، تیغه و… استفاده می شود.اصلی ترین و مهمترین ویژگی این نوع فولادها، خاصیت برندگی آنهاست.
به طور کلی وقتی شما به این نوع فولاد نیاز دارید که با برش و بریدگی سر و کارداشته باشید.
فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:
۱)فولادتندبر
۲)مقاومت به حرارت
۳)ابزاری کربنی
۴)ابزاری سردکاری
۵)ابزاری گرمکاری
۶)عملیات حرارت پذیر
۷)قالب پلاستیک
۸)بلبرینگ
۹)زنگ نزن
۱۰)سخت شونده سطحی
۱۱)فنر

ما در این مقاله قصد داریم مدل های مختلف فولاد تندبر را بیان کنیم که عبارتند از:
۱٫۳۲۰۷،۱٫۳۲۵۵،۱٫۳۳۴۳،۱٫۳۳۵۵

فولادهای تندبر

فولادهای تندبر

تندبر مدل ۱٫۳۲۰۷ :

یکی ازانواع فولاد های تندبر مدل (۱٫۳۲۰۷) است که اهمیت فراوانی دارد. و بانماد تجاری((HS10-4-3-10))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۱٫۲۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۴۰ درصد عنصر کروم ۴٫۱۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۳٫۵۵ درصد عنصر وانادیوم ۳٫۲۵ درصد و عنصر تنگستن ۹٫۵۰ درصد و عنصر کبالت ۱۰٫۰ درصد به آهن اضافه می شوند واز چگالی ۸٫۳۰ بهره مند هستند.   

تندبر مدل ۱٫۳۲۵۵:    

دومین نوع از فولاد های تندبر مدل (۱٫۳۲۵۵) می باشد که حائز اهمیت است.وبانماد ((HS18-1-2-5))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۷ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۰ درصد عنصر کروم ۱٫۵۵ درصد وعنصر نیکل ۱٫۵۵ درصد به آهن اضافه می شوند و دارای چگالی ۸٫۷۰ می باشد.

تندبر مدل ۱٫۳۳۴۳ :

نوع سوم ازفولاد های تندبر مدل (۱٫۳۳۴۳) است که بسیار مهم تلقی می شود. و بانماد تجاری((HS6-5-2)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۸ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۰ درصد عنصر کروم ۱٫۹۵درصد  وعنصر نیکل۱٫۹۵درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن حدود ۸٫۱۰ می باشد.

تندبر مدل ۱٫۳۳۵۵ :

آخرین مدل از فولاد های تندبر که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، مدل (۱٫۳۳۵۵) است . و بانماد ((HS18-0-1))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۲۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۸۰ درصد عنصر کروم ۰٫۵۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۵۵ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۸٫۷۰ می باشد.

فولادهای تندبر

فولادهای تندبر

 

دیدگاه شما