فولاد کربنی

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/07/20
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
گالوانیزه

فولاد کربنی از درصد کربن بسیار و مقدار کمی از عناصر آلیاژی تشکیل شده است.
فولادهای ابزار کربنی به دلیل اینکه نسبت به سایر فولادهای ابزار از قیمت های مناسب تری برخوردار هستند در بازار مورد توجه بیشتری قرار می گیرند واکثر مشتریان ما نیز در خرید این فولاد تمرکز بیشتری دارند.
از این نوع فولاد زمانی استفاده می شود که ما با دمای بالایی سر و کار نداشته باشیم.
از فولادهای ابزار کربنی در ساخت ابزار آلاتی مانند: قالب های برش ، چکش ، داس و … استفاده می شود.

فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:
۱)عملیات حرارت پذیر
۲)سخت شونده سطحی
۳)فولادکربنی
۴)ابزار سردکار
۵)ابزار گرمکار
۶)قالب پلاستیک
۷)تندبر
۸)بلبرینگ
۹)زنگ نزن
۱۰)مقاومت به حرارت
۱۱)فنر
اکنون به شرح و بررسی انواع مدل فولاد ابزاری کربنی که در ذیل به آن ها اشاره شده می پردازیم:
۱٫۱۵۲۵ ،۱٫۱۵۴۵، ۱٫۱۷۳۰، ۱٫۱۷۴۰

فولاد کربنی  ۱٫۱۵۲۵:

یکی ازانواع فولاد های ابزاری کربنی مدل (۱٫۱۵۲۵) است که اهمیت فراوانی دارد. و بانماد تجاری((c80u , c80w1))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان ۰٫۸۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۱۸ درصد به بالا و عنصر منگنز۰٫۱۸ درصد  به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد کربنی مدل ۱٫۱۵۴۵:

دومین نوع از فولاد های ابزاری کربنی مدل (۱٫۱۵۴۵) می باشد که حائز اهمیت است.وبانماد ((c105u , c105w1))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۱٫۰۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۱۸ درصد به بالا و عنصر منگنز۰٫۱۸ درصد به آهن اضافه می شوند و دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد.

فولاد کربنی مدل ۱٫۱۷۳۰:
نوع سوم ازفولاد های ابزاری کربنی مدل (۱٫۱۷۳۰) است که بسیار مهم تلقی می شود. و بانماد تجاری ((c45u , c45w)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۸ درصد به بالا و عنصر منگنز۰٫۷۰ درصد  به آهن اضافه می شوند و چگالی آن حدود ۷٫۸۵ می باشد.
فولادکربنی مدل ۱٫۱۷۴۰:
چهارمین نوع از فولاد های ابزاری کربنی که از اهمیت ویژه ای برخوردار
می باشد، مدل (۱٫۱۷۴۰) است . و بانماد ((c60u , c60w))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۶۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۸ درصد به بالا و عنصر منگنز۰٫۷۰ درصد  به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد. 

فولاد ابزاری کربنی