میلگرد آجدار

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
میلگرد آجدار

در مقاله گذشته میلگرد را بصورت کامل توضیح دادیم امام میلگرد آجدار میلگرد مورد تایید ما در این مقاله است 

انواع میلگردها عبارتنداز:

۱-میلگردساده

۲-میلگرد آجدار 

۳-میلگردهاردکروم

۴-میلگرد آلومینوم

۵-میلگرد استیل

ما برای میلگرد تقسیم بندی بصورت علمی نداریم اما به علت آنکه بیشتر فروشندگان تنها میلگرد آجدار و میلگردساده را در تقسیم بندی خود بیان می کنند اما کارشناسان ما انواع میلگرد را بصورت کامل بیان کردند و تمامی این میلگردها در فروشگاه ایران آلیاژ بفروش میرسد

میلگردآجدار:

میلگرد آجدار میلگردی است که بر روی آج هایی داشته باشد که درفشار های بالا بعلت دارا بودن آج بشدت با بتن مچ شده و براحتی فشار بالا را تحمل میکند میلگرد های هارد کروم ،میلگرد آلومینیوم،میلگرداستیل،نیز میتواند هم بصورت ساده تولید شود وهم بصورت آجدار تولید شود .

انواع میلگردآجداربر اساس استاندارد قدیم:

a2 ,a3 ،a4 از انواع مدل های میگردهای آجدار هستند

ویژگی میلگرد آجدارA2:

 A2 ،  یکی از  مدل های میلگردهای آجدار میباشد که تنش  آن برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۸٫۵ درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به  A1 ، تردتر میباشد. آج ها بصورت موازی و فنری شکل است.

مشخصات میلگرد A3 آجدار:

میزان تحمل تنش آن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و میزان تحمل تنش گسیختگی  ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن ۱۵ درصد بوده  و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن به شکل جناقی (هفت و هشت) می باشد. ، این نوع میلگرد برای جوشکاری مناسب نیست.

استانداردمیلگرد آجدار:

 میلگردها بر اساس استانداردهای قدیمی A2 A3 A4 تقسیم می شدند  استانداردهای کنونی عبارتند از:
آجدار ۳۴۰–> میلگرد آجدار مارپیچ
 آجدار ۴۰۰ –>میلگرد آجدار جناقی
آجدار ۵۰۰ –>میلگرد آجدار مرکب
 آجدار از قطر ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید میشود.

 آج ۳۴۰  دارای تحمل میزان  مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد.

آج ۴۰۰  دارای تحمل میزان  مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد.

آج ۵۰۰دارای میزان تحمل مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۵۰۰۰ و ۶۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد.

ابعاد میلگردآجدار:

میلگرد از قطر ۶، ۸، ۱۰ تا ۵۰ میلی متر وجود دارد .

میلگردبا قطر کمتر از ۶ میلی متر را مفتول است .

میلگرد از قطر ۶ تا ۱۲ میلی متر جهت ساخت خاموت و از قطرهای ۱۰ تا ۵۰ میلی متر برای ساخت تیرها،ستون ها،دال ها (سقفها)، …استفاده می شود .

 

 

دیدگاه شما