میلگردآلومینیوم

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
میلگردآلومینیوم

تولید انواع میلگرد آلومینیوم با آلیاژ های مختلف  و سایز های مختلف:

میلگرد آلومینیوم از  آلیاژهایی که عبارتنداز ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۲۴ ،۶۰۶۱، ۶۰۶۳،۷۰۷۵،ساخته شده  میباشد.

میلگرد آلومینیوم آلیاژی:                                   

آلیاژهای آلومینیوم به دو دسته اند: آلیاژهای کارپذیر و آلیاژهای ریختگری

آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر بسته به نوع عناصر آلیاژی بصورت سری های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و الی ۸۰۰۰ تقسیم بندی می شوند.

آلیاژهای ریخته گری ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ دارای بالاترین استحکام، آلیاژهای سری ۵۰۰۰ دارای خواص جوش پذیری و مقاومت به خوردگی بالا و آلیاژهای سری ۶۰۰۰ آلومینیوم قابلیت شکل پذیری مناسب دارند و در کاربردهای عمومی مهندسی بصورت محصولات اکسترود شده مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه ایران آلیاژ سعی کرد ویژگی میلگرد آلومینیوم را برای شما نمایش دهد

آلومینیوم ۷۰۷۵ :

آنالیز عنصری آلومینیوم ۷۰۷۵

سایر عناصرZnTiSiMnMgFeCuCrAlعناصر
باقیمانده۶٫۱-۵٫۱≤۰٫۲≤۰٫۴≤۰٫۳۲٫۹-۲٫۱≤۰٫۵۲٫۰-۱٫۲۰٫۲۸-.۰۱۸۹۱٫۴-۸۷٫۱درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵

استحکام برشی (MPa)مدول الاستیک (GPa)ازدیاد طول(%)استحکام تسلیم (MPa)استحکام کششی نهایی (MPa)
۱۵۲۷۱٫۷۱۰-۹۹۶٫۵۲۲۱

 

آلومینیوم ۷۰۷۵ :                    

آنالیز عنصری آلومینیوم ۷۰۷۵

سایر عناصرZnTiSiMnMgFeCuCrAlعناصر
باقیمانده۶٫۱-۵٫۱≤۰٫۲≤۰٫۴≤۰٫۳۲٫۹-۲٫۱≤۰٫۵۲٫۰-۱٫۲۰٫۲۸-.۰۱۸۹۱٫۴-۸۷٫۱درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵

استحکام برشی (MPa)مدول الاستیک (GPa)ازدیاد طول(%)استحکام تسلیم (MPa)استحکام کششی نهایی (MPa)
۳۱۷۷۱٫۷۱۱-۳۴۶۲۵۲۴

 

آلومینیوم ۲۰۲۴ :                    

آنالیز عنصری آلومینیوم ۲۰۲۴

otherZnTiSiMnMgFeCuCrAlعناصر
balance≤۰٫۲۵≤۰٫۱۵≤۰٫۵۰٫۹-۰٫۳۱٫۸-۱٫۲≤۰٫۵۴٫۹-۳٫۸≤۰٫۱۹۴٫۷-۹۰٫۷درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۲۰۲۴

استحکام برشی (MPa)مدول الاستیک (GPa)سختی(HB)ازدیاد طول(%)استحکام تسلیم (MPa)استحکام کششی نهایی (MPa)
۱۲۴۷۳٫۱۴۷۱۲≤۷۵٫۸۱۸۶

 

 

آلومینیوم  ۲۰۲۴:

آنالیز عنصری آلومینیوم ۲۰۲۴-

otherZnTiSiMnMgFeCuCrAlعناصر
balance≤۰٫۲۵≤۰٫۱۵≤۰٫۵۰٫۹-۰٫۳۱٫۸-۱٫۲≤۰٫۵۴٫۹-۳٫۸≤۰٫۱۹۴٫۷-۹۰٫۷درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۲۰۲۴

استحکام برشی (MPa)مدول الاستیک (GPa)سختی(HB)ازدیاد طول(%)استحکام تسلیم (MPa)استحکام کششی نهایی (MPa)
۲۸۳۷۳٫۱۱۲۰۱۹۳۲۴٫۸۴۶۹


آلومینیوم ۶۰۶۱ :                    

 

آنالیز عنصری آلومینیوم ۶۰۶۱

otherZnTiSiMnMgFeCuCrAlعناصر
balance≤۰٫۲۵≤۰٫۱۵۰٫۸-۰٫۴≤۰٫۱۵۱٫۲-۰٫۸≤۰٫۷۰٫۴۰-۰٫۱۵۰٫۳۵-۰٫۰۴۹۸٫۶-۹۵٫۸درصد

 

خواص مکانیکی آلومینیوم ۶۰۶۱

استحکام برشی (MPa)مدول الاستیک (GPa)سختی(HB)ازدیاد طول(%)استحکام تسلیم (MPa)استحکام کششی نهایی (MPa)
۸۲٫۷۶۸٫۹۳۰۳۰-۲۵۵۵٫۲۱۲۴

 

آلومینیوم۶۰۶۱ :                    

آنالیز عنصری آلومینیوم ۷۰۷۵

otherZnTiSiMnMgFeCuCrAlعناصر
balance≤۰٫۲۵≤۰٫۱۵۰٫۸-۰٫۴≤۰٫۱۵۱٫۲-۰٫۸≤۰٫۷۰٫۴۰-۰٫۱۵۰٫۳۵-۰٫۰۴۹۸٫۶-۹۵٫۸درصد

خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵

استحکام برشی (MPa)مدول الاستیک (GPa)سختی(HB)ازدیاد طول(%)استحکام تسلیم (MPa)استحکام کششی نهایی (MPa)
۲۰۷۶۸٫۹۹۵۱۷۲۷۶۳۱۰

 

 

 

قطر انواع میلگرد آلومینیوم موجود ۲ میلیمتر الی ۵۲۰ میلیمتر

قطر میلگردوزن ۱ مترقطر میلگردوزن ۱ متر
۸۰٫۱۳۶۵۰۵٫۲۹۹
۹۰٫۱۷۲۵۵۶٫۴۱۱
۱۰۰٫۲۱۲۶۰۷٫۶۳
۱۱۰٫۲۵۶۶۲۸٫۴۵۶
۱۲۰٫۳۰۵۶۵۸٫۹۵۵
۱۳۰٫۳۵۸۷۰۱۰٫۳۸۶
۱۴۰٫۴۱۵۷۵۱۱٫۹۲۲
۱۵۰٫۴۷۷۸۰۱۳٫۵۶۵
۱۶۰٫۵۴۳۸۵۱۵٫۳۱۳
۱۷۰٫۶۱۳۹۰۱۷٫۸۲
۱۸۰٫۶۸۷۱۰۰۲۲
۱۹۰٫۷۶۵۱۱۰۲۶٫۶۲
۲۰۰٫۸۴۸۱۱۵۲۹٫۰۹۵
۲۱۰٫۹۳۵۱۲۰۳۱٫۶۸
۲۲۱٫۰۲۶۱۲۵۳۴٫۳۷۵
۲۴۱٫۲۲۱۱۳۰۳۷٫۱۸
۲۵۱٫۳۲۵۱۴۰۴۳٫۱۲
۲۶۱٫۴۳۳۱۵۰۴۹٫۵
۲۷۱٫۵۴۵۱۶۳۵۸٫۴۵۱
۲۸۱٫۶۶۲۱۷۵۶۷٫۳۷۵
۲۹۱٫۷۸۲۱۸۶۷۶٫۱۱۱
۳۰۱٫۹۰۸۲۰۰۸۸
۳۱۲٫۰۳۷۲۱۰۹۷٫۰۲
۳۲۲٫۱۷۲۲۰۱۰۶٫۴۸
۳۴۲٫۴۵۲۳۰۱۱۶٫۳۸
۳۵۲٫۵۹۶۲۵۰۱۳۷٫۵
۳۶۲٫۷۴۷۲۷۵۱۶۶٫۳۷۵
۳۷۲٫۹۰۲۲۹۰۱۸۵
۳۸۳٫۰۶۱۳۰۰۱۹۸
۴۰۳٫۳۹۱۳۵۰۲۶۹٫۵
۴۲۳٫۷۳۹۴۲۰۳۸۸
۴۵۴٫۲۹۲۵۰۰۵۵۰
۴۷۴٫۸۵۹۵۲۰۵۹۴٫۹

دیدگاه شما