محاسبه وزن ورق

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/08/03
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
ورق سیاه
جدول وزن ورق

جدول وزن ورق

محاسبه جدول وزن ورق

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت *۷٫۸۵ / ۱۰۰۰

محاسبه وزن ورق را میتوان با معادلات مختلف محاسبه کرداما همیشه ساده ترین راه بهترین راه است.

برای آنکه وزن ورق را محاسبه کنیم باید طول ورق را در عرض آن و در  ضخامت آن ضرب کنیم خب باید ضربدر وزن مخصوص کنیم که برای هر فولاد متفاوت است که وزن دقیق را به ما می دهد ودر نهایت تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم تا وزن به کیلوگرم محاسبه شود .

مثال : وزن ورق به ضخامت ۳ میلیمتر و عرض ۱۰۰۰ میلی متر و طول ۲۰۰۰ میلیمتر، چند کیلوگرم می باشد.

حجم ورق برابر است با:

۴۰۰۰ = ۱۰۰۰ * ۲ * ( ۲= طول ورق برحسب متر )

عدد مذکور تقسیم بر ۱۰۰۰ و ضرب در ۷٫۸ وزن آهن را می دهد.

۳۱٫۲ = ۷٫۸ * ۱۰۰۰ / ۴۰۰۰