محاسبه وزن لوله

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
لوله گوشتی

محاسبه وزن لوله

فرمول  لوله =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

روش پایین ساده تر و راحت تر است:

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

محاسبه وزن لوله

محاسبه وزن لوله

 

 

محاسبه وزن لوله

محاسبه وزن لوله

دیدگاه شما