تاریخچه کمپرسور

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
تاریخچه کمپرسور

انرژی الکتریکی و هوای فشرده مهمترین ابزار انتقال نیرو در صنعت بشمار میروند. البته هوای فشرده بر خلاف انرژی الکتریکی از دیرباز در زندگی بشر نقش داشته ، به طوری که اولین مورد استفاده از هوای فشرده مربوط به زمانی است که انسانهای اولیه  با دمیدن به کنده های نیم سوز که بر اثر صاعقه بوجود آمده بود، آتش را روشن نگه می داشت. این هوا در واقع توسط کمپرسور خدادادی یعنی شش ها تامین شد. پس می توان شش های خود را اولین کمپرسور در نظر گرفت که انسان اولیه از آن به شایستگی و بدون هزینه تعمیرات و نگه داری از آن استفاده کرد.

اولین کسی که از هوای فشرده بهره گرفت کتزی بیوس یونانی میباشد که برای اولین بار کانون هوای فشرده را به عنوان انرژی انتقال دهنده به کار گرفت.اصطلاح پنیوما از زبان یونانی قدیم مشتق گرفته و کلمه پنیوماتیک یکی از مشتقات پنیوما بوده و منظور از آن عملی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت مینماید.

اولین دستگاه هوای فشرده توسط ویلکینسون برای کارگاه شخصی خود ایجاد شد . این کمپرسور فقط می توانست  هوای فشرده  یک بار تولید کند و امکان  تراکم بیش از آن نداشت. چرا که با  افزایش فشار دمای کمپرسور زیاد شده و تسمه ها و بندهای  چرمی که به سوپاپ های چوبی اتصال داشتند  تحمل این دمای بالا را نداشته  و از بین می رفتند.

نخستین استفاده از هوای فشرده برای انتقال عظیم هوا و برای تسریع در ساخت تونل مونت سنیس در کوه های آلپ سویس صورت گرفت .چرا که از روی ضرورت مدیران راه آهن تصمیم گرفتند از چکش های بادی که با هوای فشرده با فشار ۶ اتمسفر کار می کردند ، استفاده کنند. کاربرد جهانی پنوماتیک در صنایع مختلف از زمانی فراگیر گردید که احتیاج روز افزون به آن بطور وسیعی گسترش پیدا کرده بود. سرعت روز افزون این تکنیک در صنایع اثبات نمود که صنعت مدرن امروزی را نمیتوان بدون هوای فشرده تصور نمود.

دیدگاه شما