درایر تبریدی ( Refrigeration Dryer ) چیست؟

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1399/03/25
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
درایر تبریدی

درایر تبریدی چیست؟

درایر تبریدی چیست؟ با توجه به بحث میزان کیفت هوای فشرده مورد نیاز ، و میزان امکان وجود رطوبت در خط تولید از خشک کن یا دراير تبریدی در صنعت هوای فشرده استفاده می شود. که در آن با استفاده از فرآيند سرد سازی هوای توليد شده ، باعث می شوند تا رطوبت معلق در هوای فشرده به راحتی در مسير جداسازی اين دستگاه قرار گیرد. برای این منظور گاز استفاده شده در اين سيستم جهت سرد سازی سيال از گازهای مجاز دوستدار محيط زيست انتخاب شده که دارای طول عمر طولانی می باشند.

این درایرها توسط سیکل تبرید هوای فشرده را خشک کرده به گونه ای که دمای هوای ورودی را تا دمای ۳+ درجه سانتی گراد پایین آورده  و آب موجود در هوا را جدا می کند هوا در هنگام خروج از مبدل سرمای خود را به هوای گرم ورودی داده و با چند درجه اختلاف از درایر خارج می شود.

ضرورت استفاده از درایر تبریدی چیست؟

همانطور که می دانید هوا ، ترکیبی از گازها از جمله اکسیژن و نیتروژن و مقادیر قابل توجه ای بخار آب می باشد ، این هوا بعد از اینکه توسط کمپرسور به هوای فشرده تبدیل می شود به دلیل اینکه فاصله بین مولکول های هوا به شدت کمتر شده ، هوای فشرده دمای بالاتر از دمای هوا پیدا خواهد کرد که با توجه به رطوبت و بخار آب موجود در هوای آن منطقه میزان قابل توجه ای آب در هوای فشرده به وجود می آید.

ورود این رطوبت بدون هیچ گونه فیلتر و جدایشی در هوای فشرده می تواند خسارت های جبران ناپذیری از جمله رسوب و خوردگی خطوط انتقال هوا و همچنین خطوط خط تولید و قطعات پنوماتیکی و کاهش کیفیت محصول نهایی و در مواردی حتی تایید نشدن کیفیت محصول نهایی را در پی خواهد داشت که علاوه بر ایجاد هزینه های گزاف جبران این موضوع ها بحث خدشه دار شدن کیفیت محصولات برند شما را در پی دارد. با استفاده از درایر تبریدی (خشک کن) علاوه بر جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی ماشین آلات ، کیفیت نهایی محصولات خود را افزایش دهید.

 

 

موارد استفاده از درایر تبریدی :

 1. صنایع شیمیایی و پتروشیمی
 2. صنایع دارویی
 3. صنایع غذایی
 4. صنایع چوبی
 5. صنایع فلزی
 6. صنایع بسته بند
 7. صنایع نساجی
 8. صنایع نظامی
 9. صنایع ساختمانی

طریقه عملکرد درایر تبریدی (خشک کن تبریدی)

این درایرها توسط سیکل تبرید هواي فشرده را خشک می نماید ، بطوري که دماي هواي ورودي را تا دماي °c 3+درجه سانتیگراد پایین می آورند و آب موجود در هوا را جدا می کنند . هوا در هنگام خروج از مبدل سرماي خود را به هواي گرم ورودي داده و با چند درجه اختلاف از درایر خارج می شود. این چرخه تبریدي همانند تمامی چرخه هاي تبریدي و تراکم شامل دو سطح حرارتی چگالنده و تبخیر کننده و یک کمپرسور جهت تراکم مبرد می باشد. این شرکت درایر تبریدي ایرانی با کیفیت قابل رقابت با درایرهاي خارجی را با دو نوع مبدل اواپراتور SHELL &Tube و یا مبدل صفحه exchanger heat plate Brazed به صورت کندانسور هوا خنک و یا آب خنک تولید می نماید .

اجزای سیکل تبرید درایر را می توان به سه قسمت تقسیم نمود :

 1. قسمت فشار پائین که شامل اواپراتور می باشد
 2. قسمت فشار بالا که شامل کندانسور ، مخزن مبرد ، فیلتر و سایت کلاس
 3. قسمت مدار کنترل شامل: کمپرسور ، اکسپنشن ولو ، هات کس ولو ، پرشرها، فن

بر اساس نقشه P8ID صفحه قبل در دستگاه درایر تبریدي دو سیال هوا و گاز مبرد در دو سیکل مجزا جریان دارد که عملکرد این دو سیکل به شرح ذیل می باشد:

 

 

سیکل جریان میرد در سیتم تبرید :

a ) در درایر تبریدي گاز ابتدا توسط کمپرسور،متراکم می شود یعنی وظیفه کمپرسور افزایش فشار مبرد می باشد. افزایش فشار منجر به افزایش دماي اشباع می شود. وظیفه دیگر کمپرسور ، پمپ کردن مبرد در سیستم می باشد. به عبارت دیگر بجریان انداختن مبرد در سیستم به جهت افزایش فشاري است که بر مبرد وارد می سازد. (۱)

b ) این گاز سپس به کندانسور وارد شده در کندانسور مبرد گاز گرماي خود را به جریان هواي ورودي در مبدل حرارتی منتقل کرده و مبرد سرد شده و کاملا به فاز مایع تبدیل می شود در مقابل هوا و آب ( در صورتی که مبدل از نوعی است که با آب خنک می شود ) عبوري از مبدل حرارتی گرم میشود. (۲)

c ) مخزن ریسیور بعد از کندانسور قرار می گیرد و مبرد مایع که از کندانسور می آید را ذخیره می نماید این عمل نوسانات جریان مبرد را گرفته و پس از آن ، مایع مبرد وارد فیلتر درایر می گردد.(۴)

d ) مبرد بعد از ریسیور وارد فیلتر می گردد که وظیفه آن در سیکل تبرید جذب رطوبت مبرد ( در صورت وجود ) ، ذرات ریز موجود در سیکل و همچنین ذراتی که از تجزیه روغن حاصل می شود.(۵)

e ) مایع مبرد پس از عبور فیلتر وارد شیر انبساط که با پاشیدن گاز مبرد داخل اواپراتور باعث ثابت نگه داشتن فشار اواپراتور و دماي مبرد درداخل آن می گردد.(۷)

f ) داخل اواپراتور چون مبرد ناگهان با حجم زیادي یا به عبارتی کاهش فشار مواجه می شود باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط اواپراتور ، باعث ایجاد برودت می گردد سپس گاز ناشی از تبخیر ، به کمپرسور منتقل می  شود و این چرخه تکرار می شود.(۶)

 1. g) به منظور ثابت نگه داشتن فشار و دماي گاز مبرد در اواپراتور و عدم برگشت مایع مبرد به کمپرسور از یک هات کس باي پس ولو استفاده می شود که مقداري از گاز مبرد گرم خروجی از کمپرسور ( دیس شارژ ) به ورودي به اواپراتور تزریق می نماید. در ضمن این موضوع به unload کار کردن دستگاه نیز کمک می کند (۸)

 

درایر تبریدی چیست؟

درایر تبریدی چیست؟

سیکل جریان هوا فشرده در سیستم درایر تبریدي

 • هواي فشرده گرم خروجی از کمپرسور هوا وارد مبدل هوا به هوا می شود (۶ ) و توسط هواي سرد خروجی خنک می گردد این موضوع باعث افزایش راندمان درایر تبریدي می گردد ، سپس هواي فشرده پیش سرد شده وارد مبدا هوا به گاز می گردد (۶ ) و دراین قسمت سرماي موجود در اواپراتور باعث ایجاد بخار آب در هواي فشرده می شود و کندانس رطوبت توسط سپراتور مخصوص که در این سیستم طراحی شده است انجام می گردد. (۹)
 • آب کندانس شده به وسیله یک شیر برقی تایمردار به خارج از درایر منتقل می گردد (۱۰) و هواي خشک از طریق مبدل پیش سرد جهت مصرف خط خارج می گردد.

 

 

ویژگی های درایر تبریدی این شرکت :

 1. نقطه شبنم °c 3 +درجه سانتیگراد جهت حصول کیفیت هواي فشرده مطابق با استاندارد ۱-ISO8573
 2. استفاده از مبدل هاي پیش سرد دار که باعث خنک کاري هواي فشرده در دو مرحله است که هواي سرد خروجی جهت خنک کاري هواي گرم ورودي استفاده می شود که این موضوع باعث افزایش راندمان دستگاه می گردد.
 3. استفاده از separator liquid یا pass by gass Hot جهت کنترل بار کمپرسور و دبی جریان مبرد جهت ذخیره انرژي و جلوگیري از اتلاف آن و محافظت در برابر یخ زدگی سیستم می گردد.
 4. طراحی و مونتاژ بسیار دقیق و دسترسی آسان به تمامی قطعات دستگاه همراه با شاسی مناسب و سبک از دیگر مزایاي این نوع درایر ها می باشد.
 5. استفاده از valve expantion Thermostatic جهت تنظیم پاشش مبرد به داخل اواپوراتور براساس فشار و دماي سیستم تبرید.
 6. قابلیت عملکرد صحیح در برابر نوسانات فشار در خطوط هواي فشرد
 7. جهت تخلیه آب کنداس از سه روش استفاده می گردد:
 8. شیر تخلیه کاملا مکانیکی با مکانیزم RFS
 9. شیر تخلیه الکترونیکی ، مکانیکی Bekomat
 10. شیر تخلیه الکترونیکی قابل تنظیم
 11. جهت آب گیري بهتر استفاده از سیستم سپراتور همراه با Demister
 12. استفاده از کندانسور بزرگ و قابل دسترسی ، که دستگاه را مهیا براي استفاده در مناطق گرمسیر و معتدل می نماید
 13. حداکثر شرایط کاري: دماي محیط ۴۵c دماي هواي ورودي: °c 50 فشار هواي ورودي ۱۶bar
 14. استفاده از قطعات داخلی دستگاه تبریدي از مارک هاي مناسب و معتبر
 15. استفاده از برد الکترونیکی مناسب کارکرد درایر تبریدي

لوازم و قطعات اصلی در درایر تبریدی :

 • کمپرسور گاز مبرد :

از این وسیله در جهت فشرده کردن گاز مبرد استفاده می شود. کمپرسور های استفاده شده در درایر تبریدی از نوع HERMETIC  COMPRESSORE می باشد که در دو مدل از آن استفاده می شود:

 • اوابراتور درایر :

در واقع مکانی برای تبادل حرارتی میان جریان هوای فشرده و سیکل بسته گاز مبرد می باشد:

 • گاز مبرد :

از گازهای R22*R134*R404*R407 بسته به نیاز و منطقه جغرافیایی شما عزیزان استفاده می شود.

 • کندانسور :
  • شیر برقی
درایر تبریدی هواکاران پارس

درایر تبریدی

راهنمای خرید درایر تبریدی :

با توجه به پارامتر های که در زیر مششخص می شود می توانید بهترین و درست ترین خرید مورد نیاز خود از درایر تبریدی را تجربه کنید:

*کیفیت هوای مورد نیاز: با توجه به حساسیت که در استفاده از هوای فشرده در کار مورد نظر وجود دارد به این نکته باید توجه کرد که تا چه میزان وجود رطوبت و غبار در خط هوای فشرده مجاز است و این نکته در انتخاب سایز درایر تبریدی مورد نیاز به شدت تاثیر گذار است.

* دمای محیط : وضعیت آب و هوای  منطقه جغرافیایی  که درایر و تجهیزات هوای فشرده در آنجا نصب می شود بررسی شود و بر این اساس درایر تبریدی انتخاب شود و همواره  این مورد در روزهای گرم تابستان توجه شود که  دمای واحد کمپرسور خانه بسیار بالا نرود.

*میزان هوادهی کمپرسور : با توجه به ظرفیت هوادهی کمپرسور ، معمولا سایز درایرها را ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از  ظرفیت کمپرسور در نظر گرفته می شود.

* دمای وردی: حداکثر دمای وردی هوای فشرده به درایر را باید در نظر داشت که از آسیب دیدن به خود درایر جلوگیری کرد و در انتخاب خود درایر به این نکته توجه کرد.

* ماکزیمم فشار: حاکثر فشار در درایر تبریدی بالاتر از فشار کمپرسور در نظر گرفته شود.

 

 

تعمیر و نگهداری درایرهای تبریدی :

سرويس و تعمیرات درايرهاي تبریدي مي بايست توسط افراد مجرب، متخصص و آموزش دیده انجام گردد.

 1. فقط از ابزارهای خاص برای تعمیرات و نگهداری  استفاده کنید .
 2. از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید .
 3. تعمیرات و نگهـداری درایر را زمانیکه  کلید  اصـلی  قطع و سیستــم خاموش می باشــد انجـام دهیـد.
 4. از پارچه  نمدار جهت تمیز کردن قطعات استفاده نماييد.
 5. در طول تعمیرات وسرويس دقت نماييد تا از ورود  گرد و غبار و آلودگي در حین تعویض قطعات جلوگيري گردد.
 6. هرگز ابزارها و قطعات باز شده و يا پارچه هاي تنظيف را درون يا روي دستگاه  رها  نکنید.

موارديكه مصرف كننده مي بايست در تعمیر و نگهداری  رعایت نماييد:

 1. درایــر را هميشه تميز نگه داريد .
 2. گرد و غبار  روی کندانسور را  با دمیدن باد  تمیز کنید.
 3. فشار عملکرد و درجه حرارت و زمان تنظیم را بعد از تعمیرات كنترل نماييد. اگر عملکـرد و ایمنی دستـگاه  صحیـح بود در ان صورت از درایـر  هوا  می توان استفــاده کــرد.

در زمان تعمير وسرويس سیستم هـر گونـه  مشكلي رامشاهده نموديد، جدول عيب يابي  را كنترل وبررسي نماييد.

مراحل تایم کردن شير تخليه اتوماتیک :

شیــر گازی ( ۱ a ) را ببنـدیـد.

دکمه Test   ( ۱ b )را فشار داده تا زمانی که فشار خروجي تخلیه گردد.

از یک سکه ويا آچار مخصوص( ۱ C )  جهت  باز کردن در پوش  فیلتر  استفاده نمایید .

فیلتر ( ۱ d )  را با آب بشوئید.

یک سکه ويا آچار مخصوص ( ۱ C )  جهت بستن درپوش فیلتر استفاده نماييد.

شیر گازی ( ۱ a )   را بــاز کنیــد.

 

عملکردصحیح زمان سنج تخليه کنترلی را توسط فشـار دادن دکمه” TEST ”  (۱b)را چک کنید.

زمان تخليه کنترل و بصورت زیر نشان دهيد :

 

Smard  type
 Min5-2بستگی به شرایط محیطزمان بستـن  شیر
 sec 5-2بستگی به شرایط محیطزمان باز شدن شیر

 

فرآیند  سطح  تخليه اتوماتیک :

در ماه دو بار دکمه ” TEST ”   ( ۲ a ) را جهت عملكرد صحيح سطح تخليه استفـاده نماییـد

جدول عیب یابی درایر تبریدی

قبل از اینکه شروع به  تعمیرات وسرويس دستگاه نماييد کلید اصلی و کلید      on / off  را قطع کنید .سپس  سیستم را از فشار  تخلیه نماييد..

 

علـتاقدام اصلاحی
فشـار نقطه شبنم  خیلی بالاست .
دمای هوای ورودی خیلی بالاســتکنترل و رفع عيب نماييد.در صورت نياز يك خنك كننده به ورودي متصل كنيد.
دمای هوای محیط خیـلی بالاســتکنترل و رفع عيب نماييد. در صورت لزوم درایر یا لوله مکش  هوا رادر موقعیت خنک تري  قرار دهيد .
فشار ورودی هـوا خیـلی پاییـن اسـتفشـار هـوای ورودی را افزایـش دهیـد.
ظرفیت  ورودی درایــر افزایش  یافته  استجریان هوای ورودی را کاهش دهید . در صورت رفع نشدن مشكل با كاهش جريان ورودي هوا پيشنهاد خرید یک درایر دیگر بعنوان  راه حل نهائی مطرح میگــردد.
فشار کندانسور خیلی بالا یا خیلی پایین است
فن یا پروانه فن معیوب اســتکنترل و با خـدمات پس از فروش  تمـاس حاصـل فرماییـد.
درجه  حرارت  محیط خیلی بالا  اســتکنترل و رفع عيب نماييد. در صورت لزوم درایر یا لوله مکش  هوا را در موقعیت خنک تري  قرار دهيد.

 

علـتاقدام اصلاحی
سطح  محفظه  خارجی کندانسور کثیف  استکندانسور را مطابق آنچه که در نگهداری بخش اول توصیف شد تميز نماييد.
سیستم حفاظتی  گرمای  داخلی فن موتور تغییر می کنــدفن موتور زمانیکه رادياتور آن خنك است  بصورت  اتوماتیک  كار  می کند.

 

کمپرسـور نمی توانـد  Start  یا Stop  کنــد.
High  pressure  switch کمپرسور  قطع  می باشد

 

 

 

 

 

کلید Reset  از high pressure switch را فشــار دهیــد .

نکتــه :

پرشرسوئیچ یک وسیله مطمئن برای  دفع بار اضافی است .در صورتي پرشر سوئیچ معيوب شده باشد کلید Reset را مكرر تنظيم بايد كرد

در اين زمان حتماً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

افت فشـار بعد از درایر خیلی زیـاد  است
مسیر سیستم هوای فشرده  مسدود شده است ( مثل جرم گرفتگی لوله  اواپراتور، یخ زدگی سیستـم  اواپراتـور )با خـدمات پس از فروش تمـاس  بگیرید.
تخليه  اتوماتیک عمل نمي کند .
تخليه  اتوماتیک بطور پیوسته آب یا هوا را خارج می کند .
مجراي تخليه اتوماتيك مسدود است.فیلتر را با آب شستشو دهید  و مجراي تخليه آن را  با  دميدن بــاد تمیز کنید .
لوله  سيستم تخليه اتوماتيك معيوب است.قطعه الكتريكي آن را  تعویض  کنیــد.

 

توجه : زمانیکه  شرایط  اسمی افزایش مي یابد نقطه شبنم از مقدار  اسمی آن منحرف می گردد: مثلاً نقطه شبنم از ۷ ºC به شرایط  نرمال هدایت می شود ،در اين  زمان دمای ورودی جریان  هوا یا دمای محیط بالاتر از مقـدار اسمی مي باشـد .

هنگامی که مشکلی  را نتوانید حل کنید  یا در جدول عيب يابي  وجود  نداشت با خدمات پس از فروش تماس بگیـریـد .