فولادMO40

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1399/11/04
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
mo40

فولاد۱٫۷۲۲۵ که با نام تجاری MO40بکار میرود که یک نوع فولاد قالب پلاستیک محسوب می شود البته در بین فولادهای قالب پلاستیک از همه فولادها دیگر مهم تر است  و دارای ترکیب شیمیایی crmo4 است.

دمای آنیل فولاد قالب پلاستیک mo40را در دمای ۸۰۰ الی ۸۵۰ سانتیگراد حرارت می دهند سپس فولاد را در جای دیگری خنک میکنند

دمای یکنواخت سازی فولاد قالب پلاستیک mo40، بین ۸۷۵-۹۰۰درجه سانتیگراد میباشد در این دما فولاد را حرارات میدهیم سپس به مدت ۲۰دقیقه در آب خنک میکنیم سپس در هوای آزاد خنک میکنیم در صورتی که یکنواخت سازی فولاد بصورت کامل انجام نشده بود مجددد فولاد را در دمای ۵۵۰-۷۰۰درجه سانتیگراد حرارت میدهیم تا یکدست حرارت ببیند  سپس یک ساعت فولاد را خیس میکنیم  وبعدش در هوا خنک میکنیم نتیجه عمل یکنواخت سازی یکدست شدن تمام سطح فولاد مورد نظرمان می شود.

این فولاد در کشورهای مختلف عبارتنداز:

۱-آلمان(استانداردDIN):که ۱٫۷۲۲۵

۲-سوئد:۴۲CRMO4

۳-آمریکا(استانداردAISA):که۴۱۴۰

مشخصات مکانیکی و خواص فولاد mo40 (فولاد AISI 4140)

خاصیت مکانیکیمقدار
توان بازدهی۴۱۵MPa
توان کششی۶۵۵MPa
ضریب توده۱۴۰GPa
ضریب برش۸۰GPa
ضریب الاستیک۱۹۰-۲۱۰MPa
نسبت پویسون۰/۲۷-۰/۳۰
کشیدگی تا شکست۲۵/۷۰%
سختی، برینل۱۹۷
سختی، راکوِل B۹۲
سختی ، نوپ۲۱۹
سختی، راکوِل C۱۳
قابلیت ماشینکاری۶۵
سختی، ویکرز۲۰۷

هستند.

فولاد mo40بسته به میزان سختی در دمای ۲۰۵تا۶۴۹ درجه سانتیگراد تمپر میشود تمپر در دمای پایین فولاد باعث افزایش سختی می شود برای نمونه ۳۱۶درجه سانتیگراد تمپر می شود استحکام کششی آن ۲۲۵ksiمیباشد حال اگر ۵۳۸ درجه تمپر می  شود استحکام ۱۳۰ksi می رسد .

جوشکاری این نوع فولاد با تمامی روش ها ممکن است ولی اگر در شرایط عملیاتعملیات حرارتی جوش داده شود ویژگی مکانیکی دچار ضعف می شود بنابراین عملیات حرارتی دچار مشکل میشود.

کاربرد:

۱-غلتکهای  صنایع سیمان                              ۲-غلتکهای صنایع فولاد                         ۳-شاتون                  ۴-چرخ دنده                       ۵-دارف پینیونها

۶-محور خودرو                                              ۷-دنده فرمان                                      ۸-پیچ های مقاوم       ۹-میله های اتصال             ۱۱-چکش آسیاب کلینگر

۱۲-ظروف تحت فشار                                     ۱۳-سازه هوایی

استانداردهای عمومی فولاد mo40

BS EN 10250Material No.DINASTM A29JIS G4105BS 970-3-1991BS 970-1955AS 1444AFNOR
۴۲CrMo4۱٫۷۲۲۵۳۸HM۴۱۴۰SCM440۷۰۸M40EN19A۴۱۴۰۴۲CD4